KUTYÁS IDÉZETEK
Végre hazaérsz. Kutyád nyakadba ugrik.
- Hol jártál eddig? Oly sokáig elvoltál!
Hiányoztál, hiányoztál, hiányoztál!
Szeretlek, szeretlek, szeretlek!
Mi van a szatyrodban? Ugye az enyém?
Juj, hadd nyaljalak gyorsan fülön!
Ham, most egy picit megrágom a kesztyûdet.
De jó! Itthon vagy végre!

A kutya nem tesz különbséget, ha egy értelmes vagy, ha egy fogyatékos gyerek simogatja meg.

Egy jól nevelt kutya nem tesz rá kísérletet, hogy rávegyen, oszd meg vele az ebéded. Egyszerûen csak olyan bûntudatot ébreszt benned, hogy képtelen vagy jóízûen enni.”

A legfõbb oka annak, hogy a kutyák ilyen rövid ideig élnek, az emberi faj iránti könyörületességben gyökerezik. Hisz mennyit szenvedünk egy kutya elvesztése iránt érzett fájdalmunkban tíz vagy tizenkét évi ismeretség után... Képzeljük el, mit éreznénk, ha kétszer ennyi idõ után vesztenénk el õket!”

A kutya nemesebb lény mint az ember. A kutya hûséges, önfeláldozó és mindenek elõtt feltétel nélküli szeretete a leirigylésre méltóbb tulajdonsága amit az ember soha nem tudhat magáénak."

„A kutya az egyetlen a világon, aki jobban szeret téged saját magánál.”

A kutya jobb ,mint egy feleség:
kevesebbet eszik,
kevesebbet iszik,
és már bundája is van.”

A macska vendég a háznál.
A kutya családtag.”


Aki képtelen szeretni egy kutyát,
nem szereti
az embereket sem.”

Mások nevezzék csak
gyöngeségnek az állatszeretetet,
gúnyoljanak ezért
- te sétálj csak nyugodtan
a kutyáddal.
Jó társaságban maradsz,
s Isten is tudja ezt.


”Ne szégyelld te azt,
hogy szereted az állatokat.
Ne röstelled, ha egy kutya
közelebb van a lelkedhez,
mint a legtöbb embert,
akit személyesen ismersz."

A kutyám jön, hogy kitöltse a hûtlen barátok által hagyott ûrt a szívemben. Nincs benne irigység, rosszakarat vagy gyûlölet. Nem árulja el a titkaimat, nem lesz féltékeny a sikereimre és nem leli örömét a bánatomban

Az ember se nem angyal, se nem állat, s a balvégzet úgy akarta, hogy aki angyalnak akar mutatkozni, az állatnak mutatkozik.

Bárcsak megértenék az emberek, hogy az állatok ugyanolyan
kiszolgáltatottak, s ugyanúgy függenek tõlünk, mint a gyerekek; ezt a gyámságot ránk ruházták.

egyszer és mindenkorra felelõs lettél azért, amit megszelídítettél.


Nincs a világon jobb lélekgyógyász az arcunkat nyalogató
kiskutyánál.

Azt mondják, hogy szeretetet és barátságot vásárolni nem lehet... Pedig elég, ha egy kutyát vásárolsz.

"Ha befogadsz egy éhezõ kutyát és gondoskodsz róla, nem fog megharapni. Ez a legfõbb különbség egy kutya és egy ember közt."

Kutyád rajongását ne értelmezd annak döntõ bizonyítékaként, hogy csodálatos ember vagy!”

Ha a kutyád úgy véli, te vagy a legnagyszerûbb ember a világon, ne kételkedj benne!”

"Qei me amat, amat et canem meum. - Aki engem szeret, szereti a kutyámat is."
„A kutya valóságos szent.
Természeténél fogva tiszta szívû
és õszinte. Ösztönszerûen tudja,
mikor nincs rá szükség: Órákig
képes nyugodtan feküdni, mikor
királya belemerül a munkába.
Ám amikor a király szomorú és
szorong, odalopakodik hozzá, hogy
az ölébe hajtsa a fejét. Ne félj.
Sose bánd, ha mindenki más el is
hagy. Gyere sétáljunk egyet, és
felejtsd el az egészet.”

A kutya éppen némaságával válik mindennél értékesebbé. Társaságában az ember rátalál a lelki békére, ahol a szavak elvesztik minden jelentõségüket

Nem kell külön elnyernünk bizalmát vagy barátságát, mert õ születésétõl fogva a barátunk: Behunyt szemmel is bízik bennünk; még születése elõtt elkötelezte magát az ember mellett.”

Az eb szerfelett meggondolatlan szerzet. Fittyet hány rá, vajon igazad van-e vagy sem, milyen magasságokba kapaszkodtál fel az élet szamárlétráján, nem kérdi, gazdag vagy-e vagy szegény, buta vagy bölcs, bûnös vagy szent. bárhogy is forduljon azonban Fortuna kereke, akár jó, akár rossz hírnek örvendj, lehetsz köztiszteletben álló polgár vagy a család fekete báránya - õ akkor is ragaszkodik hozzád, a végsõkig védelmez - és az életét is odadobja érted...”

Idejön szépen a kiskutya!" - és odajön hozzám, hogy kitöltse azt a tátongó ûrt, amit a hamis és kicsinyes barátok hagytak maguk után. Én már tudom, hogy híján van minden irigységnek, haragnak vagy rosszindulatnak, hogy nem fogja kifecsegni egyetlen titkomat sem, s nem érez majd mardosó fájdalmat sikereim, sem pedig kéjes örömöt kudarcaim láttán.”

Utálom a kutyatulajdonosokat. Ezek az emberek túl gyávák ahhoz, hogy saját maguk harapjanak meg másokat.”


Nem számít, milyen kevés pénzed vagy tulajdonod van. Ha kutyád van, gazdag vagy

Már nem vadkutya, hanem a legjobb barát a neve, mert barátunk lesz örökre, örökre, örökre.”

Egy jó kutyának, halála után, a legjobb helye a gazdája szívében van.”

A föld egyetlen teremtménye sem követeli ki úgy a szeretetet, mint a csuromvizes kutya."
A legtöbb kutyatulajdonosnak hosszas tanulás árán sikerül elérnie, hogy engedelmeskedjen a kutyájának."


Milyen jó végigsimítani a bundáját! Ez a testi kapcsolat, egy eleven, lélegzõ lény érintése az, ami kis kedvencét oly értékessé teszi a magányos ember számára

Vásárolj egy kutyust, és a pénzedért feltétel nélküli szeretetet kapsz


Nincs az a hit, mely töretlen maradna, kivéve egy igazán hûséges kutyáét.

Amíg meg nem tapasztaltuk, milyen érzés szeretni egy állatot, lelkünk egy része mélyen alszik."

Legbelül minden újfundlandi, boxer, véreb és dán dog aprócska szõrgombóc, mely alig várja, hogy ölbe vedd."

Aki nem tudja, milyen ízû a szappan, vagy egy sampon az még sosem fürdetett meg egy kutyát.

A kutya az ember legjobb barátja: Nem ad tanácsokat, nem kér kölcsön és nincs rokonsága

Egy kutyának nem kell se luxusautó, se hatalmas ház, se drága ruhák. Beéri egy útszélen talált bottal. Lehetsz gazdag vagy szegény, buta vagy okos, agyafúrt vagy tökkelütött, a kutyádnak mindegy. Õ csak szeretetet kér és ad. Hány emberrõl mondhatod ezt el? Hány ember szeret feltétlen és olthatatlan szeretettel? Hány ember mellett érzed, hogy ami te vagy, az különleges?

Amíg meg nem tapasztaltuk, milyen érzés szeretni egy állatot, lelkünk egy része mélyen alszik.

Ne szégyelld te azt,
hogy szereted az állatokat.
Ne röstelled, ha egy kutya
közelebb van a lelkedhez,
mint a legtöbb embert,
akit személyesen ismersz

egyszer és mindenkorra felelõs lettél azért, amit megszelídítettél

Ha befogadsz egy éhezõ kutyát és gondoskodsz róla, nem fog megharapni. Ez a legfõbb különbség egy kutya és egy ember közt

A kutya a legállhatatosabb barát - az elsõ, aki üdvözöl, és a legbátrabb, aki védelmez!!
bog 1 bog 2 bog 3 bog 4 bog 5
Oldal létrehozási idő: 0.0954 másodperc, 0.0138 lekérdezési idő.