TÁJÉKOZTATÓ KÖZLEMÉNY
Zola, vasárnap 08 február 2009 - 10:29:12MAGYAR ÁLLATORVOSI KAMARA
HUNGARIAN VETERINARY CHAMBER
H-1078 Budapest, István utca 2. – Mail: H-1400 Pf./P.O.B.: 2
Tel.:(36-1)478-42-72, Fax:(36-1)478-42-82, e-mail:maok@t-online.hu
elnök/president: Dr. Gönczi Gábor
alelnök/vice president: Dr. Kurucz János f_titkár/secretary general: Dr. Horváth László


TÁJÉKOZTATÓ KÖZLEMÉNY
A 2009. január 01-tõl hatályba lépett, a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól
szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet elõírásai következtében részben megváltoztak az
ebek tartásához és kötelezõ veszettség elleni védõoltásához kapcsolódó szabályok.
Ezért az Országos Fõállatorvos és a Magyar Állatorvosi Kamara az alábbi tájékoztatóval
kívánja elõsegíteni az állattartók jogkövetõ magatartását:

1.) A korábbiaktól eltérõen 2009. január 01-tõl az eb tartója nem a területileg illetékes
önkormányzatnak, hanem az állata állat-egészségügyi felügyeletét ellátó, az eb tartója által
szabadon választott magán-állatorvosnak köteles bejelenteni, ha az állata a három hónapos
kort elérte, elhullott vagy elkóborolt, vagy új tulajdonoshoz került.

2.) Az új tulajdonosnak az eb tulajdonába kerülését be kell jelentenie az általa szabadon
választott, az állata állat-egészségügyi felügyeletét ellátó magán-állatorvos felé.
A bejelentésnek tartalmaznia kell a legutóbbi veszettség elleni védõoltás helyszínét,
idõpontját, a védõoltást beadó állatorvos nevét és kamarai bélyegzõjének számát is. A
bejelentés történhet a kutya oltási könyvének bemutatásával is.

3.) Az ebek veszettség elleni védõoltásának beadatása továbbra is a kutya tartójának
kötelessége.
Az állattartó köteles minden három hónapos életkort elért ebet 30 napon belül veszettség ellen
saját költségén magán-állatorvossal beoltatni, az oltást az elsõ oltást követõen 6 hónapon belül
megismételtetni, majd ezt követõen a kutyát évenként veszettség ellen beoltatni.

4.) A kutyák veszettség elleni védõoltását valamennyi magán-állatorvos elvégezheti.
Az oltást végzõ magán-állatorvos köteles az oltás beadását a helyszínen az állat oltási
könyvében vagy az egységes európai állatútlevelében a saját kezû aláírásával és a kamarai
bélyegzõjének lenyomatával igazolni.

5.) A rendelet 2009. január 01-tõl kezdõdõen a kutyák veszettség elleni védõoltásának
igazolására vagy a kutyák, macskák, görények Közösségen belüli mozgásához való
útlevélminta létrehozásáról szóló, a Bizottság 2003. november 26-i 2003/803/EK
határozatának melléklete szerinti útlevelet (egységes európai állatútlevél), vagy egy új,
pontosan meghatározott tartalmú oltási könyvet (Kisállat Egészségügyi Könyv) ír elõ.
Az új típusú oltási könyvek egyedileg sorszámozottak, a sorszámokat a Magyar Állatorvosi
Kamara adja ki.


6.) 2009-ben az ebek veszettség elleni védõoltásának igazolásához csak azoknak az állatoknak
kötelezõ az új, a rendelet elõírásainak megfelelõ Kisállat Egészségügyi Könyv kiállítása,
amelyek 2009. január 01-ig még nem kapták meg az elsõ veszettség elleni védõoltásukat,
vagy az oltási könyvüket pótolni szükséges, esetleg az állat tulajdonosának a személye
megváltozik. Minden egyéb esetben a 2009. év folyamán változatlanul használhatóak a
korábban kiállított oltási könyvek.
2010-ben valamennyi, a rendelet elõírásainak meg nem felelõ oltási könyvet le kell
cserélni legkésõbb akkor, amikor az állatot veszettség ellen beoltják. 2010. január 01-tõl már
csak a rendelet elõírásainak megfelelõ Kisállat Egészségügyi Könyvben vagy az egységes
európai állatútlevélben igazolható a veszettség elleni védõoltás beadása.

7.) Azt az ebet, amelyik nem részesült az életkorának megfelelõen elõírtak szerinti (érvényes)
veszettség elleni védõoltásban, veszettség szempontjából aggályosnak kell tekinteni. A
veszettség szempontjából aggályos állatot tizennégy napra hatósági megfigyelés alá kell
vonni, és - amennyiben még nincs - az ebeket elektronikus azonosító transzponderrel (bõr alá
ültetett mikrochippel) a tulajdonos költségére meg kell jelölni. A megfigyelés
megszüntetésével egy idõben az érvényes veszettség elleni védõoltással nem rendelkezõ eb
veszettség elleni beoltását el kell rendelni. Az oltatási kötelezettség elmulasztásakor az állat
tartójával szemben bírság is kiszabható.

8.) Az állattartó köteles az oltási könyvet megõrizni, azt a veszettség elleni védõoltás
beadatását ellenõrzõ állat-egészségügyi hatóság felszólítására bemutatni, illetve tulajdon
átruházás esetén az új tulajdonosnak átadni, továbbá biztosítani, hogy az oltási könyvet a
közterületen az ebre felügyelõ személy magánál tartsa az oltás érvényességének
bizonyítása céljából.

Budapest, 2009. január 05.
Országos Fõállatorvos Magyar Állatorvosi Kamara

bog 1 bog 2 bog 3 bog 4 bog 5
Oldal létrehozási idő: 0.0869 másodperc, 0.0124 lekérdezési idő.